tekst pagina banner
lijn

ONE SEVEN ONDERZOEKSRAPPORTEN

Wereldwijd zijn de afgelopen decennia vele onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van drukluchtschuim systemen (CAFS) bij diverse brandsoorten en inzetten. Separaat daarvan zijn er met name in Europa ook diverse onderzoeken naar de inzet van DLS One Seven in het bijzonder gedaan. Deze onderzoeken waren met name gericht op het blussen van klasse A branden tijdens zowel de binneninzet alsook de buiteninzet.

PROMESIS

Zo is er in 2009 en 2010 op initiatief van met name het Franse atoominstituut CEA in samenwerking met een groep wetenschappers, consultants – waaronder ook TNO –  hulpverleners, industriële partners, toezichthouders en een team van ervaren goed getrainde brandweerlieden onafhankelijk onderzoek uitgevoerd, onder de naam PROMESIS. Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de rookgaskoelende prestaties van verschillende op water gebaseerde blussystemen (onder andere lage druk, hoge druk en One Seven), als ook de effectiviteit van de juiste inzettactiek bij ieder systeem gedurende de binnenaanval. Hiertoe zijn gedurende twee jaar 170 testen uitgevoerd onder continue reproduceerbare condities in een speciaal gebouwde testopstelling, die voorzien was van onder meer 240 hittesensoren en fluxmeters, waarbij zelfs zaken als de afname van het gewicht van het brandmateriaal, interne druk en de opening van de toegangsdeur werd gemeten.

single-content-image

Conclusie van PROMESIS was dat de rookgaskoelende prestaties van One Seven zeer effectief zijn, mits de correcte inzettaktiek en straalpijpmethode werd gebruikt.

IFV Nederland

Het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onder de naam OBI vanaf 2013 tot en met 2015 diverse onderzoeken gedaan naar de inzet van verschillende op water gebaseerde blussystemen (onder meer lage druk, hoge druk en One Seven) tijdens de offensieve en defensieve binnen- en buiteninzet.

Opvallende conclusies van enkele van deze door het IFV uitgevoerde onderzoeken zijn:

Dat gebruik makend van de juiste, door de fabrikant van One Seven voorgeschreven inzettactiek bij een offensieve binneninzet, One Seven in absolute zin rookgassen aanzienlijk beter koelt dan bijvoorbeeld blussing met Hoge Druk. Maar ook dat One Seven bij iedere serie rookgaskoelingen al aanzienlijk verder in de ruimte koelt dan Lage Druk en Hoge Druk”.

single-content-image

Verder dat DLS One Seven tezamen met Lage Druk blussing naast hun uitstekende bluseigenschappen tijdens een offensieve buiteninzet direct in de brandruimte, ook de twee meest bruikbare technieken zijn voor koeling en blussing in een aangrenzende ruimte tijdens een offensieve buiteninzet. Niet in de laatste plaats door de grote worplengte, waarbij het blusmiddel dieper in de ruimte al zijn werk doet . Opgemerkt mag worden dat DLS One Seven tijdens deze offensieve buiteninzet aanzienlijk minder water verbruikt, waardoor ook de nevenschade als gevolg van overmatig bluswater, aanzienlijk lager is.

Eindconclusie van al deze onafhankelijke rapportages is dat One Seven een uitstekend blusmedium is voor gebruik tijdens de buiteninzet alsook de binneninzet en dat One Seven, anders dan in sommige gevallen werd verondersteld, wel degelijk in staat is om rookgassen te koelen tijdens een offensieve binneninzet.